Blog


Er det korruption at modtage en gave?

marts 19th, 2010

Mange offentlige ansatte føler måske ikke en daglig stolthed ved deres arbejde, men tværtimod at man i den brede offentlighed nærmest ser lidt ned på dem. Uanset hvordan man har det med at være offentligt ansat, har man pligt til at ”leve op til den agtelse og tillid, som stillingen kræver” – det kaldes også for decorumkravet eller blot decorum. Der er forskel på, hvad der kræves af en departementschef i statsministeriet og en pædagog i en kommunal børnehave, men begge skal optræde som en værdig repræsentant for deres myndighed.

Kravet om decorum kan være overtrådt, fordi den offentligt ansatte har gjort noget strafbart, f.eks. kørt spirituskørsel eller stjålet noget i en forretning. Egentlig bestikkelse er også strafbart efter straffeloven.

I en berømt sag fra 1981 om borgmester Marius Andersen´s “grønne badeværelse” blev Ålborgs daværende borgmester idømt 6 måneders fængsel, fordi han kun i et beskedent omfang havde betalt for en omfattende renovering af sit badeværelse. Selvom entreprenøren i retten oplyste, at han simpelthen på grund af travlhed havde glemt at sende regningen, så endte sagen alligevel med en fængselsstraf for bestikkelse til Marius Andersen

Men hvor går grænsen egentlig? I foråret 2009 blev tidligere erhvervsminister Bendt Bendtsen kritiseret for at have takket ja til invitationer fra erhvervslivet til dyre jagt- og golfrejser. Forskellen på de to sager er, at Bendtsen ikke modtog nogen ting eller penge, og Ombudsmanden udtalte, at der ikke fandtes tilstrækkeligt klare regler om grænsen for det ulovlige og/eller uværdige på dette område. Han gik derfor ikke ind i sagen.

I januar 2010 kom det frem i TV2, at medarbejdere i SKATs it-afdeling har modtaget fodboldbilletter fra en it-leverandør. Det drejer sig i alt om omkring 50 billetter gennem tre år. Da det blev opdaget, blev det indskærpet, at man som ansat i SKAT ikke må tage imod fodboldbilletter fra en leverandør.

Og nu er Hillerøds kommunaldirektør blevet suspenderet og sendt hjem, blandt andet fordi han lod sig beværte med Madonnakoncert og restaurationsmiddag på KMD’s regning – og derefter underskrev en kontrakt på 48 mio. kr. mellem Hillerød Kommune og KMD.

 Hvad der undrer mig i denne sag er, hvordan KMD kan finde på at tilbyde gaver til kommunaldirektøren. KMD (Kommunedata) er en kæmpestor og veletableret virksomhed, som burde vide bedre end at friste kommunaldirektøren (som sådan set også burde vide bedre) med eksklusive underholdningstilbud.

 Jeg har tit fået at vide, at jeg er sippet, når jeg siger, at man skal holde sig fra at modtage gaver fra leverandører og samarbejdspartnere, både som offentligt ansat, men også som ansat i boligselskaber og andre virksomheder, der både har stor forhandlingsstyrke og store økonomiske ressourcer. Men jeg holder nu fast i mit – hold jer til sagerne og gem gaveregnen til familie og venner!

 

1 kommentar

 1. Man kan ikke sige det er sippet at opfordre til anstændighed ved ikke at modtage gaver. Der er kutyme for at der give en eller flere flasker vin til højtiderne, jeg tog imod et par af dem men lod dem indgå i personalets festkomsammen.

  Jeg afstod fra at modtage flybillet samt billet til Europamesterskaberne i Gøteborg med loge plads i finalen hvor Danmark blev Europamestre. Her var jeg ikke i tvivl om at grænsen ville være overskredet, dog skal det siges at jeg havde ydet juridisk såvel som teknologisk rådgivning til giveren, der vat entreprenør på et renoveringsprojekt i et indkøbscenter ved S-banen. Andre mente jeg var i min ret til at modtage finale billetten og flybillet, da jeg havde ydet akut ekspert bistand til entreprenøren flere aftener hvor en tunnel der forbandt bydelene underbanen og indkøbscenteret blev oversvømmet af opstuvning af grundvandspejlet, uden jeg fik betaling derfor.

  Principielt er der tale om to former for korruption, den materielle og den mentale korruption. Den mentale korruption er meget udtalt i Danmark, grundet landets lille størrelse. Man ser mange har familiære forbindelser i mange led, hvor der ofte opstår inhabilitet, når det kan påvises der er familiære relationer mellem parterne. Det betegnes i faglig jargon som Tordens skjolds soldater når vennerne fra studie tiden mødes socialt og laver aftaler i porten som vennetjenester.

  Den materielle korruption kan have stor effekt ved blot små gaver som et par flasker vin, da gaven giver giveren en begunstiget status hos modtageren af gaven, der dermed bliver venligstemt overfor giveren.

  Der var en dansk leverandører til hospitalssektoren i Oslo der indgav klager over personalet, der blokerede for leverandøren kvalitetsprodukter, da leverandøren ikke ville betale ferierejser til personalet som var kutyme. Det fik dog konsekvenser, og lederen blev frataget lederposten og sat udenfor indflydelse.

  Comment by Flemming Kibsgaard — marts 19, 2010 @ 11:29 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.