Blog


Gavepolitik i boligselskaber

maj 30th, 2011

Bladet Boligen, som udgives af Boligselskabernes landsforening, har her i foråret behandlet temaet om gavegiveri fra leverandører til de ansatte og beboervalgte i de almennyttige boligselskaber. I den anledning blev jeg som jurist og tidligere ansat i branchen spurgt, hvad jeg mente, og jeg udtalte følgende:

Har boligforeningen ikke en gavepolitik, er det en rigtig god idé at få lavet en. Jeg kan anbefale, at boligbestyrelserne lader sig inspirere af de regler, der gælder for offentligt ansatte. På mange måder minder boligselskaberne nemlig om offentlige virksomheder. Hvad end det er skatteborgerne eller beboerne, der betaler ens løn, skal man sikre, at de får de bedste løsninger til den billigste pris.

Både som offentligt ansat og som repræsentant for et boligselskab har man en særlig forpligtelse til at handle med værdighed og undgå at sætte sig selv under mistanke for at tage usaglige hensyn. I det offentlige betyder det, at man som hovedregel ikke tager imod gaver. Det er en fin rettesnor også for boligselskaberne, for man skal huske på, at det ikke er gratis at modtage en gave. “There is no such thing as a free lunch.”

Læs hele artiklen her.
Læs også lederen i bladet.

Blinde eller blåøjede?

maj 22nd, 2011

”Brandærgerligt”, sagde Videnskabsministeren, da hun i TV-avisen blev spurgt, hvad hun mente om, at endnu en sundhedsvidenskabelig forsker har snydt og bedraget sit universitet, og nu kræves udleveret til restforfølgelse i USA, hvor han også har snydt og bedraget. Men er universiteternes ledere virkelig så blåøjede, at de ikke kan gennemskue svindlere og bedragere? Eller vender man det blinde øje til, når der er tale om forskere, der er rigtig gode til at skaffe eksterne midler til de slunkne kasser?

Videnskabsteoretiker Claus Emmeche var nærmest tilbøjelig til at mene det sidste, men det var ministereren ikke meget for at komme ind på. Hun oplyste, at forskningsrådene tildeler de eksterne midler til de allerbedste forskere i ligeværdig konkurrence, og at der derfor ingen problemer var. Men den aktuelle sag handlede jo netop ikke om denne fine og retfærdige konkurrence i forskningsrådene, men om at forskeren kunne komme hjem med mange, mange millioner fra USA.

Se mere om denne sag på linket her.

Demokrati og aktivt medborgerskab

maj 1st, 2011

Fredag d. 29. april 2011 blev lovforslaget om ændring af Folkeoplysningsloven fremsat. Hvis alt går efter planen vil loven blive vedtaget før Folketingets sommerferie og træde i kraft 1. august 2011. De fleste ændringer handler ikke om Folkeuniversitetet, men om andre folkeoplysningsaktiviteter, men der er dog en ændring, som er værd at notere sig, nemlig forslaget om ændringen af § 46.

I dag lyder bestemmelsen således: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.

Og i fremtiden skal den således ud: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det er åbenbart ikke nok, at Folkeuniversitetet udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, der skal mere til, og der er delte meninger om dette forslag. Nogle mener, at det er et godt formål, og at vi som alle andre alle folkeoplysende virksomheder skal tage denne opgave på os. Andre mener, at det er præmaturt at indskrive dette formål – så prisværdigt det end i sig selv måtte være – når der ikke har været en forudgående debat indenfor vores område, og når vi derfor ikke har talt om, hvilke ændringer i vores virksomhed, det kan afstedkomme.

Læs mere om forslagene i Betænkningen fra Folkeoplysningsudvalget.