Blog


Demokrati og aktivt medborgerskab

maj 1st, 2011

Fredag d. 29. april 2011 blev lovforslaget om ændring af Folkeoplysningsloven fremsat. Hvis alt går efter planen vil loven blive vedtaget før Folketingets sommerferie og træde i kraft 1. august 2011. De fleste ændringer handler ikke om Folkeuniversitetet, men om andre folkeoplysningsaktiviteter, men der er dog en ændring, som er værd at notere sig, nemlig forslaget om ændringen af § 46.

I dag lyder bestemmelsen således: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.

Og i fremtiden skal den således ud: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det er åbenbart ikke nok, at Folkeuniversitetet udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, der skal mere til, og der er delte meninger om dette forslag. Nogle mener, at det er et godt formål, og at vi som alle andre alle folkeoplysende virksomheder skal tage denne opgave på os. Andre mener, at det er præmaturt at indskrive dette formål – så prisværdigt det end i sig selv måtte være – når der ikke har været en forudgående debat indenfor vores område, og når vi derfor ikke har talt om, hvilke ændringer i vores virksomhed, det kan afstedkomme.

Læs mere om forslagene i Betænkningen fra Folkeoplysningsudvalget.

Stillingsopslag: Folkeuniversitetet søger ny medarbejder

april 3rd, 2011

Folkeuniversitetet afholder 600 kurser årligt med 15.000 deltagere. Vi udvikler og koordinerer kurserne i samarbejde med lærerne, udarbejder kursuskatalog, modtager tilmeldinger og skaffer lokaler. Programredaktøren har hovedansvaret for disse aktiviteter, og vi har brug for en ny medarbejder, der kan hjælpe ham med det.

Vi søger en kompetent og systematisk person, der med godt humør og overblik kan få noget fra hånden i en travl og afvekslende hverdag. Vi lægger vægt på, at du kan planlægge og gennemføre større, komplekse arbejdsopgaver, men også at du kan omprioritere og håndtere uforudsete situationer på en positiv og fremadrettet måde.

Dine opgaver

Som assistent for programredaktøren deltager du i udarbejdelsen af kursusprogrammet 2 gange årligt, hvilket blandt andet indebærer registrering, korrespondance og korrekturlæsning. Du medvirker i lokaleplanlægningen og allokeringen af lokaler til de enkelte kurser, og du kommunikerer med lærere og kursister. Derudover bistår du programredaktøren i andre forefaldende opgaver.

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse og erfaring med administrativt arbejde i en offentlig eller privat virksomhed med mange kunder og samarbejdspartnere. Du har talent for både skriftlig og mundtlig kommunikation. Solid erfaring med brug af IT til administrative opgaver er en forudsætning, og kendskab til administrationssystemet Navision vil være en fordel. Hvis du tidligere har arbejdet på en højere læreanstalt eller med uddannelsesadministration, vil det også være et plus. Vi værdsætter personlige egenskaber som initiativ, ansvarlighed og omhu.

Vi tilbyder

• Et afvekslende job med gode muligheder for indflydelse på opgaveløsningen
• En bred kontaktflade til kursister, lærere og samarbejdspartnere
• En fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer

Ansøgning/tiltrædelse

Ansøgning med CV og kopi af uddannelsespapirer fremsendes som e-post til rikket@hum.ku.dk senest mandag den 11. april 2011 kl. 12.00. Tiltrædelse pr. 1. juni 2011 eller snarest muligt.

Evt. spørgsmål kan rettes til rektor Bente Hagelund: Tlf. 35 32 87 07 / e-mail hagelund@hum.ku.dk

Folkeuniversitetet i København formidler videnskabens metoder og resultater til alle interesserede i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, samt hovedstadens muséer og kulturinstitutioner. Vi er 8 fastansatte medarbejdere og har tilknyttet ca. 700 forskere og undervisere. Undervisningen finder sted overalt i byen, men den daglige arbejdsplads er på Amager Campus i det gamle KUA. Læs mere på www.fukbh.dk