Håndbog i god offentlig sagsbehandling

Sagsbehandling i øjenhøjde

Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken. Her er et par eksempler på emner, som man kan læse om i denne bog:

– Er det gratis at få aktindsigt?

– Må en offentlig myndighed opkræve et gebyr for at behandle borgernes klager?

– Hvilke oplysninger må man indhente og udlevere, når der tages referencer i forbindelse med ansættelser?

– Kan man blive fyret på e-mail?

– Kan en datter til en hospitalspatient få aktindsigt i moderens lægelige journaler?

– Må man give sin sagsbehandler 6 flasker vin til jul?

Forvaltningsloven og Offentlighedsloven er ændret pr. 1. januar 2014. I bogen gennemgås de nye regler, ligesom lovene i deres fulde længde er optrykt sidst i bogen.

Bogen koster 250 kr. + forsendelse og kan bestilles her.

Indhold:

Hvad er forvaltningsret?
Det retlige landskab
Forvaltningsloven
Offentlighedsloven
Persondataloven
God forvaltningsskik
Klagemuligheder