Lærebog i offentlig ret – for statskundskabere, økonomer og andre ikke-jurister

Lærebog i offentlig ret

Har statens embedsmænd ret til fuld ytringsfrihed? Hvad er en nødløgn juridisk set? Hvorfor må politikere i princippet ikke blande sig i rettens afgørelser? Bestemmer EU virkelig over Danmark?

Lærebog i offentlig ret giver en bred introduktion til principper, problemstillinger og centrale lovkomplekser inden for den offentlige rets hovedområder:
• Statsret
• Forvaltningsret
• Folkeret og menneskerettigheder
• EU-ret

Bogen lægger vægt på brudfladerne mellem jura og tilgrænsende områder som statskundskab og offentlig forvaltning. Der introduceres derfor ikke blot til lovstof, men også til mere grundlæggende principper som retssikkerhed og retskildernes relation til politik og magtudøvelse samt til retssystemets opståen og placering i demokratiske stater.

Bogen indeholder mange konkrete eksempler og cases og giver dermed en praksisorienteret indføring i den offentlige rets funktionsmåde. Bogen koster 600 kr. og kan bestilles her.

Indhold:

Hvad er offentlig ret? Hvad er retssikkerhed? Retskildelæren
Grundloven: Magtfordelingslæren, folketinget og domstolene
Frihedsrettighederne
Forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven og god forvaltningsskik
Folkeret, krigsret og menneskerettigheder
EU's organisation og virkemåde
EU-rettens betydning for dansk ret