Kursus: Forvaltningsretten i en nøddeskal

Alle sagsbehandlere bliver grundigt oplært i de særlige regler, der gælder for lige netop deres arbejdsfelt. Men mange, har ikke tilstrækkelig viden om de generelle regler, som gælder for alle offentligt ansatte. Når kolleger samles til et internt kursus, hører alle det samme, og de kan støtte hinanden senere, når den ny viden skal anvendes i praksis.

Undervisningen er dialogbaseret og krydres med konkrete eksempler fra hverdagen i jeres eget forvaltningsområde.
Kurset kan rekvireres af alle centrale og decentrale offentlige myndigheder og institutioner. Kurset kan også rekvireres af private foreninger eller organisationer, der samarbejder med det offentlige.

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12: 10.000 kr. ex. moms
Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 15: 20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv.

Når kurset er slut, har deltagerne fået:

  • Grundlæggende viden om god sagsbehandling og optræden overfor borgerne
  • Bedre forståelse for sammenhængen mellem myndighedens specielle sagsområde og de generelle offentligretlige regler
  • Skærpet interesse for retssikkerhed og juraen i hverdagen

Referencer:

2023: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet  

2023: GoLearn, E-learning on Demand

2015-2019: Lyngby-Taarbæk Kommune

2017: Rytmisk Musikkonservatorium

2016: Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

 

 

Kursusemner:

Legalitetsprincippet og lighedsprincippet
Forvaltningsloven
Inhabilitet
Partshøring og begrundelse af afgørelser
Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
Tavshedspligt og udveksling af oplysninger
Offentlighedsloven og aktindsigt
God forvaltningsskik