Kursus: Forvaltningsretten i en nøddeskal

3kursus

Alle sagsbehandlere bliver grundigt oplært i de særlige regler, der gælder for lige netop deres arbejdsfelt. Men mange, har ikke tilstrækkelig viden om de generelle regler, som gælder for alle offentligt ansatte. Når kolleger samles til et internt kursus, hører alle det samme, og de kan støtte hinanden senere, når den ny viden skal anvendes i praksis.

Undervisningen er dialogbaseret og krydres med konkrete eksempler fra hverdagen i jeres eget forvaltningsområde.
Kurset kan rekvireres af alle centrale og decentrale offentlige myndigheder og institutioner. Kurset kan også rekvireres af private foreninger eller organisationer, der samarbejder med det offentlige.

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12: 10.000 kr. ex. moms
Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 16: 20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv.

Når kurset er slut, har deltagerne fået:

  • Grundlæggende viden om god sagsbehandling og optræden overfor borgerne
  • Bedre forståelse for sammenhængen mellem myndighedens specielle sagsområde og de generelle offentligretlige regler
  • Skærpet interesse for retssikkerhed og juraen i hverdagen

Referencer:

Rytmisk Musikkonservatorium

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Lyngby-Taarbæk Kommune

FTF-Sydjylland

Sundhedsstyrelsen

Albo Omsorgscenter, Albertslund Kommune

Danmarks Privatskoleforening

HK Stat

KL (Den kommunale jurist)

Jammerbugt Kommune

FTF’s sekretærklub

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Københavns Universitet

CPH West – Uddannelsescenter Vest

Kursusemner:

Legalitetsprincippet og lighedsprincippet
Forvaltningsloven
Inhabilitet
Partshøring og begrundelse af afgørelser
Persondataloven
Tavshedspligt og udveksling af oplysninger
Offentlighedsloven og aktindsigt
God forvaltningsskik