Kursus: Whistleblowerordninger i det offentlige

kursus

Selvom Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden, forekommer der alligevel mange eksempler på fusk, svindel, misbrug, nepotisme og direkte ulovligheder, og Københavns og Frederiksberg Kommune har besluttet at indføre whistleblowerordninger for at komme disse ting til livs. Det kan også være en god idé, når det åbenbart viser sig, at de allerede eksisterende muligheder for at indberette uregelmæssigheder til ledelsen eller til et klageorgan tilsyneladende ikke virker ret godt.

Men med indførelsen af whistleblowerordninger opstår nye problemer. Kan man sikre retssikkerheden for dem, der bliver anklaget, og vil der komme en strøm af useriøse og chikanøse henvendelser, som kræver ressourcer og skaber dårlig stemning? Og kan man tage hånd om de anmeldere, som i dag ikke tør komme frem med deres oplysninger af frygt for repressalier? Og hvordan kan man sikre offentlighedens indsigt i, hvad der foregår i forvaltningen?

Når kurset er slut, har deltagerne fået kendskab til:

  • Grundlovens regler om ytringsfrihed
  • Reglerne om aktindsigt og tavshedspligt i straffeloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven
  • Loyalitetspligten og dens udstrækning
  • Whistleblowerordninger i praksis

Kurset kan rekvireres af kommuner eller andre offentlige myndigheder, som overvejer at indføre en whistleblowerordning.

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12: 10.000 kr.
Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 16: 20.000 kr.

Deltagerantallet bestemmer I selv.

Kursusemner

Grundlovens § 77 - ytringsfrihed
En åben forvaltning - aktindsigt
Tavshedspligt
Loyalitetspligt, lydighedspligt og en værdig optræden
Whistleblowerordningers retlige og praktiske struktur
Erfaringer fra eksisterende ordninger. Fordele og ulemper.