Nyt kursus: Whistleblowerloven fra 2021

kursus

Selvom Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden, forekommer der alligevel mange eksempler på fusk, svindel, misbrug, nepotisme og direkte ulovligheder. I december 2021 trådte en ny whistleblowerlov i kraft, som pålægger alle offentlige arbejdspladser og alle private virksomheder med mere end 50 ansatte at etablere en intern whistleblowerordning.

Derudover skal Datatilsynet stå for en ekstern ordning, hvor ansatte på arbejdspladser, der er for små til at have deres egen ordning, kan komme med indberetninger. Det samme kan ansatte, der af den ene eller anden grund ikke stoler på ordningen på deres egen arbejdsplads. På kurset vil vi gennemgå den nye lov og se på, hvordan den har virket i praksis.

Vi vil også undersøge, om man med den nye ordning er kommet de retssikkerhedsmæssige problemer til livs, som fandtes tidligere. Kan man sikre retssikkerheden for dem, der bliver anklaget, og kommer der en strøm af useriøse og chikanøse henvendelser, som kræver ressourcer og skaber dårlig stemning? Kan man med den nye ordning bedre tage hånd om de anmeldere, som i dag ikke tør komme frem med deres oplysninger af frygt for repressalier? Og hvordan kan man sikre offentlighedens indsigt i, hvad der foregår i forvaltningen?

Når kurset er slut, har deltagerne fået kendskab til:

  • Whistleblowerloven fra 2021
  • Datatilsynets praksis
  • Sammenhængen til reglerne om aktindsigt og tavshedspligt i straffeloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven
  • Sammenhængen til databeskyttelsesreglerne og borgernes ret til indsigt

Kurset kan rekvireres af statslige institutioner, kommuner eller offentlige selvejende institutioner, som ønsker kendskab til de nye regler. Kurset kan også rekvireres som et en-til-en kursus.

Pris for 1/2-dagskursus f.eks. fra 9 – 12: 10.000 kr. (ekskl. moms)
Pris for 1/1-dagskursus f.eks. fra 9 – 16: 20.000 kr. (ekskl. moms)

 

Kursusemner

Overblik over Whistleblowerloven af 2021
Datatilsynets praksis
Ytringsfrihed, tavshedspligt og whistleblowing
Aktindsigt i whistleblowersager
Databeskyttelse og indsigtsret