Kursus: Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (GDPR)

kursus

Persondatabeskyttelse i praksis

I maj 2018 trådte den ny lovgivning om persondatabehandling og beskyttelse af personoplysninger i kraft (GDPR).

På dette kursus gennemgår vi reglerne for offentlige myndigheders omgang med persondata.  Vi fokuserer på hjemmelskravene, reglerne om god databehand-lingsskik og borgernes rettigheder til indsigt og til at få rettet fejl.

Siden reglernes ikrafttræden har Datatilsynet truffet en lang række principielle afgørelser og udarbejdet nyttige vejledninger, som vi gennemgår nærmere.

Målgruppen for kurset er sagsbehandlere og andre medarbejdere, der i det daglige skal håndtere personoplysninger. IT-medarbejdere, dataansvarlige ledere og andre er også velkomne, hvis de har brug for indblik i, hvordan systemopsætninger, sikkerhedsprocedurer m.v. spiller sammen med sagsbehandling i praksis. Men der vil ikke være fokus på det myndighedens opgaver med udarbejdelse af fortegnelser, databehandleraftaler, kontrolprocedurer o.l.

Når kurset er slut, har deltagerne fået det nødvendige overblik  samt en grundig indføring i reglerne om behandling af personoplysninger.

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12: 10.000 kr. ex. moms
Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 15: 20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv.

Kursusemner:

Nye regler i databeskyttelsesforordningen: Fortegnelser og forretningsgangsbeskrivelser, databeskyttelsesrådgiver, samt kontrolforanstaltninger
Hovedregler om behandling af personoplysninger: Hjemmel og samtykke
God databehandlingsskik
Videregivelse af personoplysninger
Den registreredes rettigheder
Sikker kommunikation med borgere