NY: Kursus om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

kursus

Persondatabeskyttelse i praksis

I maj 2018 træder den ny lovgivning om persondatabehandling og beskyttelse af personoplysninger i kraft. I modsætning til tidligere skal offentlige myndigheder nu forholde sig til såvel en EU-forordning (databeskyttelsesforordningen) som til en dansk lov (databeskyttelsesloven). Men hvad betyder det for sagsbehandlerens praksis i det daglige?

På dette kursus gennemgår vi reglerne for offentlige myndigheders omgang med persondata. Vi ser på, hvordan de nye regler adskiller sig fra de gamle, og vi fokuserer på de vigtige områder, hvor myndighederne nu som før skal overholde hjemmelskravene, reglerne om god databehandlingsskik og borgernes rettigheder til indsigt og til at få rettet fejl.

Målgruppen for kurset er sagsbehandlere og andre medarbejdere, der i det daglige skal håndtere personoplysninger. IT-medarbejdere, dataansvarlige ledere og andre er også velkomne, hvis de har brug for indblik i, hvordan systemopsætninger, sikkerhedsprocedurer m.v. spiller sammen med sagsbehandling i praksis. Men der vil ikke være fokus på det myndighedens opgaver med udarbejdelse af fortegnelser, databehandleraftaler, kontrolprocedurer o.l.

Når kurset er slut, har deltagerne fået det nødvendige overblik over nyskabelserne i det nye regelsæt, samt en grundig indføring i reglerne om behandling af personoplysninger.

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12: 10.000 kr. ex. moms
Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 16: 20.000 kr. ex. moms

Halvdagskurset former sig som oplæg med konkrete eksempler, mens der på heldagskurset også vil indgå gruppearbejde omkring cases fra deltagernes daglige sagsområder. Deltagerantallet bestemmer I selv.

Kursusemner:

Nye regler i databeskyttelsesforordningen: Fortegnelser og forretningsgangsbeskrivelser, databeskyttelsesrådgiver, samt kontrolforanstaltninger
Hovedregler om behandling af personoplysninger: Hjemmel og samtykke
God databehandlingsskik
Videregivelse af personoplysninger
Den registreredes rettigheder
Sikker kommunikation med borgere